Mysteriet i Nordsøen

Saturday, August 05, 2006

Uddrag fra en gammel bog

1. Mosebog 10.2
”Jafets Sønner vare Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek og Tiras. …”

Ezekiel 38.1-4
”Saa kom Herrens Ord til mig saalunde: Menneskesøn! vend dit Aasyn mod Gog, Magogs Land, Fyrsten over Ros, Mesek og Tubal og varsel mod ham og siig: Saa sagde Gud Herren: Se, jeg er efter dig Gog, du Fyrste over Ros, Mesek og Tubal, og jeg vil vende dig om og lægge Kroge i dine Kjæver og føre dig ud med hele din Hær, Heste og Ryttere, alle fuldt rustede, en stor Skare med Skjolde, store og smaa, alle med Sværd i Haand”

Ezekiel 38.15
”Du skal komme fra dit Sted, fra yderste Norden, du og mange Folk med dig, alle til Hest, en stor Skare og talrig Hær”

Ezekiel 39.1-3
”Men du, Menneskesøn! varsel mod Gog og siig: Saa sagde Gud Herren: Se, jeg er efter dig Gog, du Fyrste over Ros, Mesek og Tubal, og jeg vil vende dig om, drage dig frem, føre dig op fra det yderste Norden og lede dig ind over Israels Bjerge; og jeg vil slaa din Bue af din venstre Haand og lade din Pil falde af din Højre”

Ezekiel 39.6
”og jeg vil kaste Ild på Magog og de trygge Kystboere, saa de skal forstaa, at jeg er Herren”

Johannes’ Syner 20.7-8
”Naar de 1000 Aar ere omme, vil Satan blive løst af sit Fængsel, og han vil gaaå ud for at forføre Folkene fra Jordens 4 Hjørner, Gog og Magog, at samle dem til Slag, og Tallet paa dem er som Havets Sand”

Uddrag fra en dagbog

Oktober 2004

I dag ankom jeg til hans opholdssted. Det var sært og meget mystisk. Oprindeligt troede jeg, at han var blevet ramt af en ulykke. Jeg var i dårligt humør i dagevis. Så modtog jeg et telefonopkald. Jeg fik at vide, at man ventede mig, at jeg skulle tage et fly til A.
Jeg ankom i eftermiddags. I lufthavnen blev jeg taget imod af ung kvinde. Hun talte ikke til mig, men hun bar hans tegn. Let skælvende fulgte jeg hende ind i den bil, hun var ankommet i. Jeg satte mig ind på bagsædet.
Vi forlod byen. Åh, hvilken by, på ingen måde som derhjemme. Jeg kunne godt blive boende her. Husene er så romantiske i deres stilart. Mon jeg skal bruge min fremtid her, er det mon det, han vil?

Min chauffør talte ikke til mig under hele turen. Selv var jeg fordybet i mine tanker og havde intet at bidrage med.
På et tidspunkt standsede hun bilen, og rakte mig et stykke klæde. Hun gjorde tegn til, at jeg skulle tage det for øjnene. Jeg kiggede noget skeptisk på klædet førend jeg satte det for øjnene. Et kort øjeblik overvejede jeg snyde, men kom så på bedre tanker.
Efter at hun havde sikret sig, at jeg ingenting kunne se, satte hun bilen i gang igen.

Jeg ved ikke hvor længe vi kørte. Det var ikke let at have en fornemmelse for tid i bilen, men med den meditationsteknik, som han har lært mig, må vi have haft kørt i 39 minutter.
I alle fald standsede bilen endeligt og vi steg ud. Der lugtede af halm, heste og olie. Jeg blev hjulpet ned af en stentrappe og vi ankom til en grotte, hvor man tog klædet fra mine øjne. Der var han, gnaven og i et utålmodigt humør som altid. Endelig var jeg fremme.

”Jareds dagbog fra Bagdad”

Et eksemplar af denne tekst findes i Paris hos Ypperstepræstinden, et andet er i Backhouse og et tredje ejes af Skæbnehjulet, men hvor det opbevares vides ikke.

Om Poseidons Vrede Varsleren huserer der flere legender.
Ifølge traditionen brugte Poseidon denne Krystalophæng til at forudse Tarshis’ ødelæggelse og derved til at overleve ødelæggelsen.
Hvem, der byggede Varsleren, vides ikke. Nogen påstår at den stammer fra Atlantis, men det betvivles af andre, der undrer sig over, hvorfor atlantiderne så ikke blev varskoet. Af netop den grund mener andre, at skaberen må have været en forræder.
Den varslede siden Akhenatons fald, ødelæggelsen af Troja, af Thera (Santorini), og af Lisbon i 1755. Nogen påstår, at den også varslede Tjernobyl, Barsebäck og Tungusku, men det er aldrig blevet bevist.
Af nogen kaldes den for Poseidon Varsleren, hvilket er en misforståelse, som dovne theosoffer, særligt deres dovne ægyptiske heks B., udbreder.

Thursday, August 03, 2006

Qlippoth

Qlippoth (flertal), Qlippa (ental)

I sit værk om Det ontologiske kaos, skriver Cyaenophallus, kort om Qlippoth. Her er en kort opsummering.

De urene og de onde, perversioner af Sephirothen. Slagger fra skabelsen af fysikaliteten, der lever i skyggen af Livstræet. Beboerne af Dødstræet. Skabelsens ekskrementer.

Livstræet består af en række sfærer og tilsvarende gælder det for skyggesiden, som blev skabt om natten.

Sfærerne i de bebor i Dødstræet er
Sheol (Jordens Dybder)
Abaddon (Fortabelse)
Titahion (Dødens Ler)
Bar Shasketh (Ødelæggelsens Grav)
Tzelmoth (Dødens Skygge)
Shaari Moth (Dødens Porte)
og Gehinnon (Helvede).

Deres fyrster i Dødstræets sfærer er
Satan og Moloch
Beelzebub
Lucifuge
Ashtaroth
Asmodeus
Belphagor
Baal
Adramalech
Lilith
og Nahemah, der alle tjener Dragen, der også kendes, som Drakaon, Den onde slange, Levjatan.

Deres tjenere er:
Bairiron, der er børn af Samael, Den Natsorte Ged, Moder til de navnløse horder.
Adimiron, der er børn af Kerthiel, Den tohovede, natsorte kæmpe, der flyver gennem natten.
Tzelladimiron, der er børn af Edoms fyrster, Natsorte kæmper omviklet af slanger.
Schechiriron, børn af Satorial fra Esau og Harasiel, hvis former hyldet i natsort klæde med horn og hæslige øjne, der stirrer gennem klædet.
Shelhabiron, børn af Aziel, Charariel og Agniel, de kattehovedekæmpe hyldet i nattens slør.
Tzephariron, børn af Golahab fra hvis gab vulkaners vrede flyder.
Obiriron, børn af Ghoreb Zereq, tusmørkets skare af ravne.
Necheshethiron, tjenere der bønfalder Thaumiel, den legemløse, der søger andres.
Nachashiron, der gjorde oprør mod Gagh Shekelah, de unaturlige, der sender katte ud i tusmørket.
Dadagiron, der blindt lyder Maamah, den krybende dyrekvinde, der fortærer jorden.
Behemiron, bundet af Machaloth, kvinden og slangen riddende på skorpion-slangen.