Mysteriet i Nordsøen

Saturday, August 05, 2006

Uddrag fra en gammel bog

1. Mosebog 10.2
”Jafets Sønner vare Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek og Tiras. …”

Ezekiel 38.1-4
”Saa kom Herrens Ord til mig saalunde: Menneskesøn! vend dit Aasyn mod Gog, Magogs Land, Fyrsten over Ros, Mesek og Tubal og varsel mod ham og siig: Saa sagde Gud Herren: Se, jeg er efter dig Gog, du Fyrste over Ros, Mesek og Tubal, og jeg vil vende dig om og lægge Kroge i dine Kjæver og føre dig ud med hele din Hær, Heste og Ryttere, alle fuldt rustede, en stor Skare med Skjolde, store og smaa, alle med Sværd i Haand”

Ezekiel 38.15
”Du skal komme fra dit Sted, fra yderste Norden, du og mange Folk med dig, alle til Hest, en stor Skare og talrig Hær”

Ezekiel 39.1-3
”Men du, Menneskesøn! varsel mod Gog og siig: Saa sagde Gud Herren: Se, jeg er efter dig Gog, du Fyrste over Ros, Mesek og Tubal, og jeg vil vende dig om, drage dig frem, føre dig op fra det yderste Norden og lede dig ind over Israels Bjerge; og jeg vil slaa din Bue af din venstre Haand og lade din Pil falde af din Højre”

Ezekiel 39.6
”og jeg vil kaste Ild på Magog og de trygge Kystboere, saa de skal forstaa, at jeg er Herren”

Johannes’ Syner 20.7-8
”Naar de 1000 Aar ere omme, vil Satan blive løst af sit Fængsel, og han vil gaaå ud for at forføre Folkene fra Jordens 4 Hjørner, Gog og Magog, at samle dem til Slag, og Tallet paa dem er som Havets Sand”

0 Comments:

Post a Comment

<< Home